קורות חיים מכווני-משרה

התאם את קורות החיים שלך למשרה ספציפית

מועמדים רבים נוטים להחזיק גירסה אחת של קורות חיים ולשלוח אותה לכל המקומות אליהם הם פונים, ללא קשר לתפקיד הספציפי.  חלקם נוהגים כך בגלל תפיסה שאלה קורות החיים שלהם ומי שאליו יגיעו קורות החיים, יידע לראות את כישוריהם;  חלקם נוהגים כך בגלל העדר מודעות, וחלקם – שולחים את קורות החיים שלהם למקומות רבים, דבר שהופך המלצה זו לפחות רלבנטית.

ייתכן ויש מועמדים החוששים שאם ישנו את קורות החיים שלהם, ייתפסו כלא אמינים.  אלא שההמלצה שלנו אינה לשנות או להסתיר עובדות מהותיות, אלא להבליט את הדברים הרלבנטיים למשרה הספציפית, על-מנת להגביר את המכירתיות של קורות החיים שלכם.  למשל, מועמדת הפונה גם לתפקיד מנהלת מכירות אזורית וגם לתפקיד מנהלת סחר בחברות מוצרי צריכה,  שהיא בעלת נסיון מוכח בשניהם, תיטיב לעשות אם תדגיש, ואפילו תפרט, את נסיונה הרלבנטי בתפקיד אליו פונה.

או, למשל, מנהל משאבי אנוש שאחד מתחומי עיסוקו היה ניהול ההדרכה, ישלח קורות חיים המתארים את כל תחומי אחריותו (גיוס, קליטה, הדרכה, רווחה, שכר) בבואו לשלוח קו"ח לתפקיד מנהל משאבי אנוש, ולעומת זה ירחיב ויפרט את עיסוקו בהדרכה (בהשוואה לתחומים האחרים) כאשר יפנה למשרת מנהל הדרכה.

הבלטה כזו יכולה לבוא גם בצורת שורת מפתח בראש קורות החיים, אבל על כך בטיפ החודש הבא!